AVIS Bora Bora

Avis Bora Bora

Te ’aito nō te mau pū tārahura’a pere’o’o i Popora, te pū tārahura’a pere’o’o tā-itomahana mātāmua i Pōrīnetia. Rau huru ’e rave rahi pere’o’o tā mātou nō ’outou pauroa nō te tere haere nā Popora mai tā ’outou e hina’aro..
Nō te aupuru iā ’outou ’e nō te fa’a’ite iā ’outou i te mau vāhi ’ana’anatae i te hi’o i Popora, teie te mau toa o tā mātou pupu nō te pū Avis nō Popora : ’o Manu, ’o Fénissia, ’o Wilsei, ’o Poea, ’o Jordana, ’e ’o Moe..

E nehenehe mātou e ti’i atu iā ’outou ’atiti’a a’e i te fenua : ’a ani noa mai ! ’Ia maita’i tō ’outou tere !.
’Ia maita’i tō ’outou tere !

Les clients nous notent

Nous suivre sur les réseaux sociaux

Facebook Instagram WhatsApp TikTok TripAdvisor Google Youtube
fr en jp ty
AVIS Bora Bora